LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Khen thưởng
 Nội dung khen thưởngNăm
1 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác giai đoan 2004-20092010
2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong khoa học Công nghệ giai đoạn 2001- 20052007
3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công Nghệ và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc Đoạt giải Nhì, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Việt Nam năm 20082009
4 Bằng lao động sáng tạo vì đã có thành tích triển khai ứng dụng hiệu quả các công trình nghiên cứu khoa học vào đời sống sản xuất, năm 2009, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2009
5 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007-20082008
6 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm học 2001-20022003
7 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ2008
8 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh2013
9 Bằng khen Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình2012
10 Chiến sỹ thi đua cấp Bô 2010
11 Huân chương lao động hạng Ba2015
12 Phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú2014
13 Chiến sĩ thi đua toàn Quốc 2016


©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình