Phương Pháp nghiên cứu khoa học
Chủ biên : Hoàng Dương Hùng
Đồng tác giản:
Nơi xuất bản : Trường ĐHQB Mã số: Năm xuất bản: 2014 Số lần tái bản: 2 Lĩnh vực xã hội: Khoa học tự nhiên
Giới thiệu :

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động quan trọng trong tất cả các lĩnh vực trên mọi đối tượng nhằm luôn tạo ra sự đổi mới và phát triển. Sản phẩm từ nghiên cứu khoa học là những phát hiện mới về kiến thức, về bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới, sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới có giá trị cao.Thực hiện nghiên cứu khoa học được đánh giá là phương pháp hiệu quả nhất để sinh viên mở rộng vốn kiến thức cũng như vốn kỹ năng mềm của bản thân; là cơ hội để sinh viên phát huy tính sáng tạo và áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn. Trong thời gian học đại học, sinh viên có thể tiếp cận với nghiên cứu khoa học thông qua các hoạt động như thực hiện các chuyên đề hay đồ án môn học, tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường và công trình nghiên cứu đầy đủ nhất đó là khi thực hiện luận văn hay đồ án tốt nghiệp. Những cử nhân, kỹ sư mới ra trường làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp đòi hỏi phải có kiến thức và có phương pháp nghiên cứu khoa học mới có thể phát triển được công tác chuyên môn. Vì vậy, học phần phương pháp nghiên cứu khoa học là nền tảng để trang bị cho sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học một cách đúng đắn và hiệu quả. 


Tóm tắt :
Giáo trình PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC được biên soạn nhằm cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong nghiên cứu khoa học, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp nghiên cứu, các bước thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học, cách trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như kỹ năng công bố một kết quả của nghiên cứu khoa học. Hy vọng rằng giáo trình này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực cho sinh viên đại học và những người bắt đầu làm công tác nghiên cứu khoa học.

Gửi bình luận

Họ và tên    Email  
Captcha
    

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình  
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình